Tilbud til handicappede og psykisk syge borgere

Tilbud til handicappede og psykisk syge borgere

Vi har fået etableret nye og moderne bolig- og aktivitetstilbud til vores handicappede og psykisk syge borgere, og vi vil fortsat arbejde for at sikre en god kvalitet i vores tilbud.

Vi vil samarbejde på tværs mellem kommunerne og med regionen, da de mest specialiserede tilbud ikke kan løftes godt nok i en enkelt kommune.

Socialdemokratiet vil:

  • sikre velfungerende dag- og døgntilbud samt væresteder til borgere med handicap og psykiske lidelser
  • støtte familier med handicappede/psykisk syge med rådgivning, hjælp og netværk
  • give gode træningstilbud til personer med nedsat funktionsevne
  • sikre den bedst mulige overgang fra børneområdet til voksenområdet
  • arbejde for en velfungerende bostøtte- og ledsageordning til handicappede
  • fortsætte den gode dialog med borgerne og kommunens handicaporganisationer

 

 

Find os på Facebook