Naturen skal benyttes og beskyttes

Naturen skal benyttes og beskyttes

Vores enestående natur er noget helt særligt for Favrskov og den rummer store muligheder for at udfolde fritidsinteresser både for borgere og turister. Vi ønsker at bevare vores kommune som en naturskøn kommune i samarbejde med lokale aktører.

Vi skal værne om denne mangfoldighed og samtidig give borgerne let adgang til naturen. Naturen skal indgå som et tilgængeligt og gratis tilbud, der kan danne ramme om fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper.

Socialdemokratiet vil:

  • fortsætte med nye projekter med offentlig og privat skovrejsning
  • fortsat etablere nye vådområder og flere grønne korridorer
  • øge tilgængeligheden til naturen med stier og faciliteter i samarbejde med lokale aktører
  • fortsat udvikle naturformidlingen og oplevelsesmulighederne i naturen
  • fortsætte etablering af kommunale hundeskove nær de større byer
  • pleje fredede natur- og kulturminder
  • sikre bevarelse af naturområder, der har en særlig betydning for kommunen
  • arbejde for en løsning i forbindelse med Tange Sø, som bevarer søen og de rekreative værdier i området.

 

 

Find os på Facebook