Landsbyerne og det åbne land

Landsbyerne og det åbne land

En betydelig del af indbyggerne i Favrskov Kommune er bosat i landsbyer eller i det åbne land.

Favrskovs landsbyer udgør et alternativ til byernes boligområder med mulighed for levende, velfungerende miljøer med fælles faciliteter og for tilpassede erhverv.

Både i landsbyen og i det åbne land skal der være balance mellem boliger, landbrugsvirksomhed og andre erhverv.

Socialdemokratiet vil:

  • bevare kommunale servicetilbud i landsbyerne, hvor der er grundlag for det
  • stimulere landsbyernes liv og nye projekter via støtte til Landsbyrådet
  • fortsætte med at udarbejde landsbyudviklingsplaner (LUP)
  • fortsætte støtten til de lokale aktionsgrupper (LAG)
  • støtte grønne landsbyløsninger inden for energi- og forsyningsområdet
  • bevare stier og udbygge tilgængeligheden til de omgivende naturområder
  • støtte en god infrastruktur, herunder en god mobil- og bredbåndsdækning
  • fortsat afsætte midler til den kommunale pulje til nedrivning af saneringsmodne ejendomme i landsbyer og i landdistriktet.

 

 

Find os på Facebook