Kommunen som arbejdsplads

Kommunen som arbejdsplads

Det er kommunens ansatte, der har den tætte og direkte kontakt med borgerne. Derfor er det vigtigt, at de er uddannede til at løse opgaven, kan kommunikere åbent samt fremtræde engageret og imødekommende.

Kommunen skal gennem sin personalepolitik sikre reel inddragelse. Ligeledes skal der være dialog og medbestemmelse decentralt, så den enkelte medarbejder føler sig inddraget.

Kommunen har en særlig forpligtelse i forhold til uddannelsen af nye medarbejdere.

Socialdemokratiet vil:

  • sikre, at den enkelte medarbejder udvikler sig både fagligt og personligt
  • at Favrskov Kommune kan danne forbillede som arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • sikre praktikpladser for både unge og voksne
  • arbejde ud fra værdier som rummelighed, åbenhed, ærlighed og tillid
  • arbejde for at kommunen stadig tilbyderjob på særlige vilkår
  • sikre, at firmaer, der udfører større opgaver for kommunen overholder gældende overenskomster og lever op til sociale klausuler om beskæftigelse af lærlinge og folk på særlige vilkår.

 

 

Find os på Facebook