Integration af flygtninge i Favrskov

Integration af flygtninge i Favrskov

Favrskov har som andre kommuner modtaget mange flygtninge de seneste år. Det er vigtigt, at både flygtninge og deres familier bliver integreret i samfundet og så vidt muligt bliver selvforsørgende. Her har både de enkelte flygtninge, kommunen og de lokale virksomheder et stort ansvar.

Det er desuden afgørende, at kommunens borgere og de frivillige organisationer gør en stor indsats for at hjælpe de nye borgere med at blive en aktiv del af samfundet.

Socialdemokratiet vil:

  • sikre at så mange flygtninge som muligt bliver selvforsørgende gennem uddannelse og job
  • at lokale virksomheder bliver inddraget i aktiveringen og integreringen af flygtninge og indvandrere
  • arbejde for, at der sikres en geografisk spredning, når flygtninge bosættes i kommunen
  • støtte, at både børn, unge og voksne bedst muligt integreres i de lokale fællesskaber
  • støtte de frivillige organisationer i arbejdet med at integrere flygtningene i kommunen.

 

Find os på Facebook