Gode forbindelser og sikker trafik

Gode forbindelser og sikker trafik

Et stærkt kommunalt fællesskab kræver gode trafikforbindelser på kryds og tværs. Der er brug for kreative løsninger for udbygning af den kollektive trafik eventuelt med flere fleksible ordninger.

Trafikken er støt stigende, og vi vil have fokus på at løse trængselsproblemer. Der skal også være fokus på trafikforbedringer samt en god vedligeholdelse af de eksisterende trafikanlæg.

Mulighederne for ”sunde trafikanter” – cyklister og fodgængere – skal altid indgå i overvejelserne.

Socialdemokratiet vil:

 • fortsat udvikle den kollektive trafik i samarbejde med Midttrafik herunder Flextur
 • stimulere brugen af kollektiv trafik blandt andet ved etablering af parkeringsmuligheder ved stationer og væsentlige stoppesteder
 • arbejde for etablering af trinbræt i både Laurbjerg og Søften
 • fortsætte det igangværende arbejde med etablering af letbane fra Lisbjerg via Søften til Hinnerup
 • et vejnet uden ”sorte pletter” i Favrskov
 • høj trafiksikkerhed og god trafikafvikling
 • arbejde for flere cykelstier især på skoleveje fra landsbyer til byer til gavn for sikkerhed, sundhed og miljø
 • sikre god tilgængelighed for handicappede
 • have god vedligeholdelse af kommunale stier, veje og fortove
 • fortsætte med opbygning af pulje til større vejanlæg, bl.a. for at undgå trængselsproblemer
 • arbejde for gode til-og frakørselsveje til den kommende motorvej fra Aarhus til Hammel.

 

Find os på Facebook