Fremtidens bomuligheder

Fremtidens bomuligheder

Favrskov Kommune ligger i det østjyske bybånd og kan forvente en betydelig vækst i de kommende årtier.

Kommunen skal derfor fortsat gøre en aktiv indsats for at sikre, at Favrskov er et godt sted for borgerne at leve og bo.

I midtbyerne skal byforskønnelse og byomdannelse kombineres med etableringen af boliger med kort afstand til indkøb og kommunale tilbud. Vi vil bevare og udbygge grønne og rekreative områder. Vi vil desuden lægge vægt på at udforme byens gader og rum, så de både bliver mere indbydende og levende.

 Socialdemokratiet vil:

  • sikre mulighed for udvikling i alle bysamfund
  • sikre byggegrunde i alle hovedbyer og centerbyer
  • at, der er et varieret udbud af boliger, herunder boliger til enlige, seniorer, ældre og handicappede
  • at, der fortsat bygges almene boliger
  • fremme intelligente klimavenlige energiløsninger ved nybyggeri – gerne nulenergi
  • vedligeholde de grønne områder på en miljøvenlig måde
  • sikre, at der tænkes arkitektonisk ved nybyggeri eller byfornyelse, så det færdige resultat fremstår harmonisk med omgivelserne.

 

 

Find os på Facebook