Forbedringer af skoler og fritidsmuligheder for vore børn og unge

Forbedringer af skoler og fritidsmuligheder for vore børn og unge

I skolen skal børnene opleve en spændende undervisning og stifte bekendtskab med de fælles grundlæggende værdier. Disse udvikler det enkelte barns faglige, kreative og sociale kompetencer og styrker barnets livsmod og livskraft. Alle voksne omkring børn og unge skal tage ansvar for børnenes læring, trivsel og dannelse.

Vi vil arbejde for en fortsat positiv udvikling af folkeskoleområdet, hvor der fortsat skal ske forbedringer af bygninger og fritidsarealer ved skolerne. Vi ønsker via den åbne skole at skabe mere kontakt mellem skolen og det omgivende samfund.

Socialdemokratiet vil:

  • sikre faglige og sociale udfordringer for alle børn i skolernes undervisning
  • at eleverne møder moderne og tidssvarende undervisningsmidler i hverdagen
  • at der er bedre muligheder for to voksne i undervisningen især i de yngste klasse
  • at vores børn bliver undervist og færdes i indbydende lokaler
  • styrke og udvikle tilbuddene til børn med særlige behov
  • tilskynde til sunde kostordninger på skolerne
  • at eleverne fortsat har gode fritidstilbud med mange aktivitetsmuligheder
  • at de ældste elever fortsat kan samles og mødes i en attraktiv ungdomsskole
  • at der spredt i kommunen bliver tilbudt ungdomsklubtilbud til de ældste elever.

 

 

Find os på Facebook