Erhvervsvenlighed og iværksætteri

Erhvervsvenlighed og iværksætteri

Når vi skaber gode rammer for vores erhvervsliv, er vi samtidig med til at sikre beskæftigelsen og dermed arbejdspladser til vores borgere. Vi har indgået dialog med lokale firmaer på mange fronter, og målet har hele tiden været at sikre så kort en afstand mellem virksomheder og kommune som muligt.

Der er afsat flere penge til erhvervsudviklingen, som blandt andet bruges til at sikre og bevare vores detailhandel og lave tiltag for iværksættere. På samme måde er landbrugets miljøsagsbehandling forbedret til gavn for branchen, og der er afholdt årlige anlægskonferencer for håndværkerne.

Socialdemokratiet vil:

  • sikre en fortsat direkte kontakt mellem virksomhederne og kommunen
  • fortsætte det tætte samarbejde med Favrskov Erhvervsråd om udviklingen af den lokale og regionale erhvervsservice
  • gennem Erhvervsrådet give hjælp og rådgivning til iværksættere samt især støtte vækstvirksomheder for at øge beskæftigelsen
  • arbejde for en god infrastruktur – også via samarbejde med andre kommuner i eksempelvis Business Region Aarhus
  • fortsætte med anlægskonferencer for lokale håndværkere og entreprenører efter den årlige budgetlægning
  • have fokus på detailhandlens vilkår og i samarbejde med handelsstandsforeningerne arbejde for at bevare et godt handelsliv
  • arbejde for fortsat udvikling af den lokale turisme- og oplevelsesøkonomi.

 

Find os på Facebook