Børn skal have et aktivt og godt liv

Børn skal have et aktivt og godt liv

Børn og unge skal sikres de bedste betingelser for en positiv udvikling. Det kræver gode rammer lige fra den første pasning med muligheder for udvikling af egenskaber som nysgerrighed, kreativitet og ønsket om at lære.

Opvæksten i hjemmet suppleret med pasningstilbud, børnehaver, skoler, fritidsordninger, klubber og ungdomsskole udvikler børnenes evner til at være aktive borgere med anlæg for socialt samspil, fællesskab, læring og fortsat menneskelig udvikling.

Børns og forældres tryghed i forhold til pasningsgaranti er central, og der skal være høj kvalitet i vores tilbud. Opgaven skal varetages af et veluddannet personale i gode funktionelle rammer og med mulighed for ekstra støtte og hjælp til børn, der har særlige behov.

Et særligt område er det specialiserede institutions- og skoleområde. Vi lægger stor vægt på, at børn og unge med handicaps og særlige udfordringer får en hverdag præget af tryghed og omsorg.

Socialdemokratiet vil:

  • fortsat sikre pasningsgaranti i dagpleje eller vuggestue
  • at der fra 3-årsalderen er en børnehaveplads til alle børn frem til skolestarten
  • at vores institutioner er gode og sunde med et godt indeklima
  • at der er gode muligheder for fysisk udfoldelse i og omkring vores institutioner
  • sikre tilbud om sund og varieret kost til børnene i institutionerne
  • sikre nem adgang for borgerne til at indberette overgreb eller forsømmelser mod børn, så der bliver ydet hjælp hurtigst muligt
  • fortsat udvikle samarbejdet mellem dagtilbud og skoler og især have fokus på overgangene mellem tilbuddene
  • fortsat have fokus på at øge andelen af ”voksentid” i daginstitutionerne.

 

Find os på Facebook