Aktivt medborgerskab og indflydelse

Aktivt medborgerskab og indflydelse

Mange beslutninger træffes bedst i tæt dialog med borgerne. Derfor er det vigtigt at have en aktiv borgerinddragelse forud for større kommunale beslutninger. For at fastholde og stimulere borgerens engagement skal der være mulighed for at blive hørt gennem deltagelse i borgermøder, høringer og i det direkte møde med politikere og administration. 

Socialdemokratiet vil:

  • inddrage borgerne gennem dialog med foreninger, interessegrupper, forældre- og brugerbestyrelser og lignende
  • støtte frivilligt arbejde og gøre det nemmere at være frivillig
  • fortsætte etableringen og brugen af brugerstyrede organer så som Kulturelt Samvirke, Kunstudvalget, Idrætssamvirket, Folkeoplysningsudvalget, Erhvervsrådet, Landsbyrådet med videre
  • holde borgermøder, inden vi træffer beslutninger af større betydning.

 

Find os på Facebook