Regionsrådskandidat Birgit Marie Christensen

Regionsrådskandidat Birgit Marie Christensen

Jeg er sygeplejerske med baggrund på Hammel Neurocenter. Derfor har jeg stor interesse for specielt hjerneskadede og deres familiers forhold.

Jeg har altid interesseret mig for samfundsforhold, været medlem af forskellige råd og bestyrelser. Jeg vil arbejde for bedre forhold for patienter og ansatte samt større sammenhæng mellem region og kommuner, så overgangen bliver mere glidende.

Natur og miljø er vigtigt, det skal vi værne om. Jeg vil arbejde for samarbejde på tværs af region og kommuner, derved kommer vi længst for færrest midler.

Den kollektive trafik skal nytænkes, så vi kan komme rundt i regionen og kommunerne.


  • 63 år
  • Sygeplejerske
  • Gift, har børn og børnebørn

Søften    Birgit Marie Christensen    groentoften12@gmail.com

 

Find os på Facebook