Om Socialdemokratiet i Favrskovkredsen

Om Socialdemokratiet i Favrskovkredsen

Socialdemokratiet i Favrskovkredsen består af de tre partiforeninger Favrskov Vest, Hadsten og Hinnerup. Vi er organiseret under en kredsbestyrelse, der håndterer valg til byråd, regionsråd og Folketinget.

Partiforeningerne

Socialdemokratiet i Favrskovkredsen består af disse tre partiforeninger:

Socialdemokratiet Favrskov Vest

Socialdemokratiet Hinnerup

Socialdemokratiet Hadsten

Kredsbestyrelsen

Formand
Jørgen Nielsen
Tlf. 21 68 35 93
E-Mail: j_n@tdcadsl.dk

Næstformand
Lena Leth Jensen
Tlf. 20 86 64 25
E-Mail: lena@lleth.dk

Kasserer
Ove Nielsen
Tlf. 20 72 28 12
E-Mail: nielsen.ove@mail.tele.dk

Birgit Christensen
Tlf. 61 78 70 93
E-Mail: Groentoften12@gmail.com

Carl Georg Halby Christensen
Tlf. 53 28 15 67
E-Mail: soc.hinnerup@gefiber.dk

Gert Gjevnøe Torstensson
Tlf. 40 62 93 87
E-Mail: Gert.torstensson@yahoo.com

Harald Marsi
E-mail: marsi@outlook.dk

Poul Erik Kristiansen
Tlf. 21 45 65 94
E-Mail: sallvej18@gmail.com

Uffe Pedersen
E-Mail: gruf@mail.dk

Zizi Berger-Junge
Tlf. 29 80 37 01
E-mail: zizi@berger-junge.dk

Suppleant
Bent Eriksen
Tlf. 42 95 70 71
E-mail: ninbme@gmail.com

Suppleant
Orla Møller Petersen
Tlf. 40 51 36 78
E-Mail: omp@email.dk

Folketinget

Socialdemokratiet i Favrskovkredsen er repræsenteret i Folketinget.

Folketingsmedlem
Daniel Toft Jakobsen
daniel.toft.jakobsen@ft.dk

Byrådet

Vi er i dag repræsenteret i Favrskov Byråd med xx medlemmer:

Anders Nørgaard
ann@favrskov.dk

Anne Neergaard
an@favrskov.dk

Erik Øster Særkjær
eris@favrskov.dk

Erling Kvist Andersen
eand@favrskov.dk

Grethe Villadsen
grvi@favrskov.dk

Isabell Friis Madsen
isabellfriis@hotmail.com

Joachim Laursen
kingobarn@gmail.com

Niels Flade Nielsen
nfnby@favrskov.dk

Nils Borring
nb@favrskov.dk

Steen Thomasen
stth@favrskov.dk

Find os på Facebook