Isabell Friis Madsen

Isabell Friis Madsen

Jeg brænder for børne- og skoleområdet. En stærk folkeskole og høj kvalitet i dagtilbud er forudsætninger for, at vores børn får de bedste muligheder for at udvikle sig til livsduelige voksne. Jeg har været medlem af byrådet i 8 år, og er formand for Børne- og Skoleudvalget. Her arbejder jeg for at skabe gode rammer for alle børn og familier.

Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet for borgernær velfærd i byrådet. Ikke kun i relation til børn, men også inden for social-, ældre- og sundhedsområdet. Favrskov skal danne den bedst mulige ramme om familielivet.

En stemme på mig er en stemme for borgernær velfærd.


  • 39 år
  • Uddannelseskoordinator
  • Gift og har 4 børn i alderen 5 til 13 år

Hadsten    @IsabellFriisMadsen    ifma@favrskov.dk

 

Find os på Facebook