Erik Bach

Erik Bach

Jeg arbejder for at de bredeste skuldre bærer den tungeste byrde og at de ældre, som gav os en tryg opvækst, ikke bliver nedprioriteret.

Gennem mit daglige virke i sundhedsvæsenet oplever jeg konsekvenserne af nedskæringer. Ligeledes er det mit ønske at forbedre kontakten til borgerne, så flest muligt bliver hørt. At landsbyerne ikke bliver glemt og affolkes og vores kommunale bygninger ikke forfalder. At den kollektive trafik ikke spares væk, men at vi har en velfungerende infrastruktur.

En stemme på mig er en stemme til de ældre og landsbyerne.


  • 47 år
  • Teknisk assistent, Aarhus Universitetshospital

Foldby    Erik Bach    tobachs@gmail.com

 

Find os på Facebook