Hinnerup

Hinnerup

Vores partiforening dækker den tidligere Hinnerup Kommune med bl.a. Hinnerup, Grundfør, Søften og Vitten.

Partiforeningens bestyrelse

Formand
Harald Marsi
Tlf. 25 73 33 11
E-mail: Marsi@outlook.dk

Kasserer, medlemsansvarlig
Carl Georg Halby Christensen
E-Mail: soc.hinnerup@gefiber.dk

Anne Schrøder
E-Mail: annesandemand@yahoo.dk

Birgit Christensen
E-Mail: Groentoften12@gmail.com

Erik Bach
E-Mail: tobachs@gmail.com

Gitte Lynderup Lauritsen
E-Mail: info@bogholderiet.net

Martin Hager Andersen 
E-Mail: martinhagerandersen@gmail.com

 

 

Find os på Facebook