Byråd

Byråd

Favrskov byråd

Socialdemokratiet i Favrskovkredsen er repræsenteret i byrådet med 11 medlemmer:

Medl. Børne- og Skoleudvalg

 

 

Erik Øster Særkjær
eris@favrskov.dk

 

Formand Planudvalget
Medl. af Arbejdsmarkedsudvalget

 

Erling Kvist Andersen
eand@favrskov.dk

 

Medl. Social- og Sundhedsudvalget

 

 

Gitte Lynderup Lauritsen
glla@favrskov.dk

 

Formand Social og Sundhedsudvalget
Bestyrelsesmedlem Hovvejskollegiet
Formand for byggeudvalg – Plejecenter – Dommerparken i Hammel
Næstformand Handicaprådet
Grethe Villadsen
grvi@favrskov.dk

Medl. Børne- og Skoleudvalg

Medl. Økonomiudvalget

Isabell Friis Madsen
ifma@favrskov.dk

 

Medl. Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

Lone Boye
lboy@favrskov.dk

 

Gruppeformand
Medl. Økonomiudvalg
Medl. Teknik- og Miljøudvalg

Niels Flade Nielsen
nfnby@favrskov.dk

 

Formand Økonomiudvalget
Herudover formand: BevillingsnævnetValgbestyrelsen samt Beredskab & Sikkerhed
Medlem af: Kommunernes Landsforenings repræsentantskab, Kredsrådet, Letbanerådet og Kommunekontaktrådet
I bestyrelsen: Favrskov Erhvervsråd, Favrskov Gymnasium, Den jydske Haandværkerskole, Håndværker Kollegiets                                              FondSundhedskoordinationsudvalget, og PKA – Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Nils Borring
nb@favrskov.dk

 

Medl. Social- og Sundhedsudvalget

 

 

Rikke Randrup Skåning
arrs@favrskov.dk

 

Formand Kultur og Fritidsudvalget

 

 

Steen Thomasen
stth@favrskov.dk

 

Medl. Plan-udvalg
Medl . Teknik- og Miljøudvalg

 

Søren Gade
sgad@favrskov.dk

 

 

Find os på Facebook