Borgmester Nils Borring

Borgmester Nils Borring

»Vi har en borgmester, der holder, hvad han lover, om det så er en cykeltur med en beboer på plejecentret. Tak for en uforglemmelig tur og for din måde at være borgmester på i vores kommune.«

Ovenstående udtalelse fik jeg efter at have brugt en times tid i godt selskab med en af vores ældre medborgere på en cykeltur en solbeskinnet sensommerdag.

At være borgmester for Favrskov Kommunes godt 48.000 indbyggere handler ikke kun om at kunne lede byrådsmøder, komme med valgløfter, sidde til møder eller deltage i bestyrelsesaktiviteter. Det handler i høj grad om at være »borger-mester«. Man skal interessere sig for og arbejde for, at byrådet og kommunens ansatte gør sit yderste for at skabe en god kommune.

Når jeg ser tilbage på mine snart otte år som borgmester, synes jeg, det stort set er lykkedes. Vi har fået en sund økonomi, der medvirker til, at vi kan tænke mere langsigtet og sætte nye ting i gang. Samtidig kan vi se tilbage på store anlæg, som er realiseret.

Vi har opført nyt botilbud og aktivitetscenter til nogle af vores mest sårbare borgere. Vi har bygget idrætshaller og kunstgræsbaner, vi har energioptimeret vores skoler, udskiftet alle vores gadelygter til besparende LED-lys, lavet sundhedscentre, cykelstier mm.

Samtidig påbegynder vi snart opførelsen af nyt plejecenter i Hammel, brandstation i Hadsten, omfartsveje i Hadsten og Hinnerup, udvidelse af plejecentret i Voldum, cykelstier i Svenstrup og Foldby-Norring, ny bro i Ulstrup, stiforløb i Thorsø – for blot at nævne nogle projekter.

Vi har også vist, at vi vil investere i vores fremtid – nemlig børnene. Der er sat flere penge af til at øge bemandingen i vores daginstitutioner, og skolerne fik på vores initiativ tilført 3 mio. kr. til specialundervisningsområdet. I de kommende år gives endnu flere penge til skolerne, så vi kan give vores børn en god undervisning. Samtidig kan vi glæde os over, at der er god forældretilfredshed med vores tilbud.

Til valget stiller Socialdemokratiet med et stærkt hold, der vil arbejde for HELE FAVRSKOV. Vi har meget erfarne kandidater og helt nye. Vi har kandidater fra by og land, og deres civile erhverv spænder vidt ligesom deres interesser. Du kan læse mere om kandidaterne her.

I den kommende periode vil vi have fokus på især tre ting:

  • Styr på økonomien
  • Ordentlige forhold for de ældre
  • En god opvækst for vores børn

Her på hjemmesiden kan du læse hele vores valgprogram.

Med venlig hilsen
Nils Borring, borgmester

 

Se mere på min hjemmeside: nilsb.dk

Find os på Facebook